کانال تلگرام فال و طالع بینی

در تمام بخش ها مدیر فعال ( با سابقه فعالیت در انجمن های دیگر ) می پذیریم ، با ما تماس بگیرید. انجمن پیچک

استفراغ به معنای واقعی قی معده نیست بلکه تراوشات ذهنی خود را استفراغ مینامم"""

خیلی مخلصیم.