مشاهده RSS Feed

Maral_78

 1. هیچگاه زانو نخواهم زد...

  هیچگاه زانو نخواهم زد حتی اگـــــــــــــــر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد  هیچگاه زانو نخواهم زد حتی اگــــــــــــــر تمام افراد جهان روی زانو راه بروند  هیچگاه زانو نخواهم زد ...

  دسته بندی ها
  شخصی
 2. این روزها...

  ایـن روزهــا....
  دروغ گفتــــن را خــــــوب یـاد گرفتــــــــــه ام
  حــال مـ ــن خــــــــوب است
  خــوبِ خــوب
  فقـط زیــــاد تا قسمتــی هــــوای دلــ ــم طوفــــانی
  همــراه با غبـــارهـای خستگـــــــــــــی ست
  و فکـر مـی کنـــم
  ایـن روزهـــا...
  خــدا
  ...
  دسته بندی ها
  شخصی
 3. ای ساربان...آهسته ران...  ای ساربان آهسته ران کآرام جانم می رود
  وآن دل که با خود داشتم با دلستانم می رود
  من مانده ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او
  گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود
  گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون
  پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می رود
  محمل بدار
  ...

  آپدیت شده یکشنبه ۱۹ مرداد ۹۳ در ۱۹:۰۵ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 4. پدرم...

  یک گوشه از قلبم هست که همیشه فقط برای بابام میمونه ،

  همون جایی که خاطرات کودکی ام هنوز زنده اند حتی وقتی بزرگ میشم …

  آپدیت شده یکشنبه ۱۹ مرداد ۹۳ در ۱۸:۱۷ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 5. پدر...

  پ مثل پناه
  پ مثل پدر همانکه بودنش مرگ غرورمان را رقم زده و جای خالی اش
  اندوه بار برسرمان هوار میکشد.
  کاش ما هم پدر داشتیم تا بجای خیرات هدیه میخریدیم و
  به جای روزت مبارک پدر، نمیگفتیم : روحت شاد پدر پدر روحت شاد که مسیر چگونه زیستن را به ما آموختی...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 6. پدر...

  راحت نوشتیم بابا نان داد !
  بی آنکه بدانیم بابا چه سخت ، برای نان همه جوانیش را داد …
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 7. پدر...

  کـــــاش؛

  کـــســــی یــــاد مـــعــلـــم هـایـمــان مـی داد...


  اول مـهـری


  شـغــل پـدر هـا را نـپــرسـنـد؛


  وقـتـی هـنـوز احـتـرام بـه هـمـه ی شـغـل هـا را؛

  و افتخـار بـه همه ی پـدر ها را ،یاد دانش آموزانشان نداده اند!

  حـالا قصه ی چشمان یـتـیـمی که نـم می خـورد، بـمانـد...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 8. پدرم...

  موضوع انشاء : خوشبختی

  ــــــــــــــــ بـه نام خــــدا ـــــــــــــــــ
  خــــوش بختــــی یعنــــی قلــــب پــــدرت بتپــــد.......


  ــــــــــــــــــــ پــــایــــان ــــــــــــــــــ
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین