مشاهده RSS Feed

سوشیانس

...

 1. صبحانه ...
  می روم در ایوان، تا بپرسم از خود
  زندگی یعنی چه؟

  مادرم سینی چایی در دست
  گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من

  خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا
  لب پاشویه نشست

  پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد
  شعر
  ...

  آپدیت شده پنجشنبه ۰۲ بهمن ۹۳ در ۱۲:۴۰ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. سوشیانس

  در کتاب «جاماسب نامه» شاگرد زرتشت آمده است:
  مردی از زمین تازیان (عرب ها) بیرون آید که از فرزندان هاشم ،مردی بزرگ سر ،بزرگ تن، بزرگ ساق و استوار بر دین جد خویش باشد که با سپاه بسیار روی بر ایران نهد و آبادانی کند و زمین را پر از داد کند و از داد وی باشد که گرگ با میش آب خورد.
  و شهرهای عمان به دست سلطان تازیک خراب شود ،پس او موعود آخرالزمان در اوستا «استوت ارت» نامیده می شود که در پهلوی « سوشیانس
  ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده