مشاهده RSS Feed

گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات

گروه هواداران سونات عکس لازم دارد اما راهنمائی برای گذاشتن عکس بصورت کاور مثل سایر گروه های دیگر خواستم که جوابی داده نشد .
با احترام :سونات

 1. حرف تازه 5

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۸ دی ۹۳ در ساعت ۱۹:۳۴ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)


  5- هر بیماری حاصل ذهن نا آرام است .
  سونات
 2. حرف تازه 4

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۸ دی ۹۳ در ساعت ۱۹:۳۳ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)

  زمانیکه برای موفق شدن به فردی کمک میکنی , راه موفقیت خود
  را هموار کرده ای , دشمن و بدخواه خود را می بخشم شاید خلع سلاح شود.
  سونات

 3. حرف تازه 3

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۸ دی ۹۳ در ساعت ۱۹:۳۲ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)  3- ترس یعنی تسلیم به اعتقاد به دو قدرت خیر و شر شدن.
  سونات

 4. حرف تازه 2

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۸ دی ۹۳ در ساعت ۱۹:۳۱ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)  2- دو قدرت وجئد ندارد, تنها یک قدرت است "خدا" , پس دلسردی
  معنایی ندارد.
  سونات
 5. حرف تازه 1

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۸ دی ۹۳ در ساعت ۱۹:۲۹ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)

  1- کسی که با خداوند است در موضع قدرت و همه چیز برایش
  میسر است .
  سونات
 6. راهی ساده

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۸ دی ۹۳ در ساعت ۱۹:۲۸ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)
 7. خراب کردن ....

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۸ دی ۹۳ در ساعت ۱۹:۲۷ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)
 8. روزهای تو

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۸ دی ۹۳ در ساعت ۱۹:۲۶ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)