مشاهده RSS Feed

گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات

گروه هواداران سونات عکس لازم دارد اما راهنمائی برای گذاشتن عکس بصورت کاور مثل سایر گروه های دیگر خواستم که جوابی داده نشد .
با احترام :سونات

 1. در باره من

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۸ دی ۹۳ در ساعت ۱۹:۲۴ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)
 2. قوی ام اما...

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۸ دی ۹۳ در ساعت ۱۹:۲۳ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)
 3. روزهای سخت...

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۸ دی ۹۳ در ساعت ۱۹:۲۲ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)
 4. خدایا...

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۸ دی ۹۳ در ساعت ۱۹:۲۱ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)
 5. ظاهر زیبا

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۸ دی ۹۳ در ساعت ۱۹:۲۰ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)
 6. اشتباهات ...

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۸ دی ۹۳ در ساعت ۱۹:۱۹ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)
 7. خواستن واقعی

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۸ دی ۹۳ در ساعت ۱۹:۱۹ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)
 8. تنها ایستادن

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۸ دی ۹۳ در ساعت ۱۹:۱۷ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)