مشاهده RSS Feed

وبلاگ مجید

  1. روزی روزگاری رقابت: خبرهای مهم از دادگاه هفته آینده اپل و سامسونگ در امریکا    مدت*ها است که هر از گاهی خبرها دربارهٔ دعاوی اپل بر علیه سامسونگ فضای رسانه*ها را پُر می*کند، و این روزها با نزدیک شدن تاریخ دادگاه مهم این دو کمپانی بزرگ در امریکا، خبرها بیش از همیشه است و جزئیات جالبی از شکایت اپل و دفاع سامسونگ را شامل می*شود.    ...