مشاهده RSS Feed

ariapouyan

  1. قفسه بندی فروشگاهی

    با گسترش صنعت مواد غذایی و گسترده شدن سوپرمارکت ها که جای خود را به هایپر مارکت ها دادند، بیشترین میزان خرید و فروش مواد غذایی در جهان از طریق هایپر مارکت ها انجام میشود.قفسه بندی فروشگاهیدر صنعت خورده فروشی ، فروشگاهها و سوپرمارکت ها نحوه چیدمان کالاها تأثیر مستقیم بر روی میزان ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده