مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

  1. چمن مصنوعی چیست و چه کاربردی دارد؟

    چمن مصنوعی چیستچمن مصنوعی چیست ؟ چمن مصنوعی نوعی کفپوش است که به نسبت چمن طبیعی استقامت و دوام بیشتری دارد.به علت تشابه رنگی با چمن طبیعی، آن را چمن مصنوعی نامگذاری کرده اند.این چمن متراکم تر، مقاوم تر از چمن طبیعی است و مشکل رشد تخم چمن در زمین*های غیر حاصلخیز را نیز حل نموده است.در کشورهای اروپایی ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده