مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

  1. انجام پروژه های متلب در پروژه مارکت

    معرفی نرم افزار متلب MATLAB متلب (به انگلیسی: MATLAB) یک محیط نرم*افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامه*نویسی نسل چهارم است. واژهٔ متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه*نویسی مربوطه است که از ترکیب دو واژهٔ MATrix (ماتریس) و LABoratory (آزمایشگاه) ایجاد شده*است. انجام پروژه متلب این نام حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته ...

    آپدیت شده دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹ در ۲۰:۲۴ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده