مشاهده RSS Feed

hoseinzadeh2

 1. بهترین کتاب های کمک درسی شیمی دوازدهم

  شیمی دوازدهم مبتکران جلد اول از انتشارات مبتکران است. اگرچه کتاب فوق دارای تمرینات سخت و طاقت فرسایی است ، اما با حل و تمرین این سوالات ، دانش آموزان پشت کنکور می توانند به یک نقطه آمادگی مناسب برسند. مشکلات و تمرینات این کتاب به گونه ای است که گویی یک دونده وزن زیادی روی پای خود دارد و با آن ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. کتاب های انتشارات خیلی سبز

  کتاب های انتشارات خیلی سبز متفاوت بوده و هستند. از ادبیات کتاب های خیلی سبز گرفته تا طراحی روی جلد و نحوه نگاه به آموزش ، یک کنکور خیالی وجود دارد. کلمات عجیب جایی در کتابهای خیلی سبز ندارند و به صورت کاملاً آشنا نوشته شده اند. ایده آموزش مطالب ساده و قابل فهم در کتاب های این انتشارات بسیار رایج ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 3. کتاب های انتشارات گاج

  کتاب های انتشارات گاج سیر تا پیاز گاج سیر تا پیاز با ادعای سه کتاب در یک کتاب به بازار عرضه شده است. کتابی برای آموزش ، امتحان تشریحی (نهایی) و تست ها. در این کتاب ها ، این سه بخش حتی دارای سه جلد جداگانه در کتاب هستند ، به این معنی که دو جلد دیگر نیز در وسط کتاب خواهید دید. کتابهای درسی این کتابها به ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده