مشاهده RSS Feed

فریاد سکوت

 1. دل من هرزه نبود

 2. نماز  به درستی که نماز انسان را از فحشا و منکر دور می کند .
  قرآن کریم
  دسته بندی ها
  دینی
 3. عکس

  دسته بندی ها
  تصویری
 4. بیچاره عروسک ....

  بیچاره عروسک ....

  دلش می خواست زار زار بگرید ولی ؛
  خنده را بر لبش دوخته بودند ...

  دسته بندی ها
  شخصی
 5. مادر

  دغدغهء روزمره ام ، بودن توست !
  نفس کشیدنت ..
  ایستادنت ..
  خندیدنت ..
  "مــــــــــادرم"
  تو باشی و خدا
  دنیا برایم بس است ...


  دسته بندی ها
  شخصی
 6. دلتنگی چه حس بدی است....


  دلتنگی چه حس بدی است....
  تنهایی چه حس بدی است
  کاش...
  پاره ای ابر میشدم
  دلم مهربانی می بارید
  کاش نگاهم شرار نور میشد
  اشتی میدادش
  و
  که دوست داشتن چه کلام کاملی است
  و
  من...
  دسته بندی ها
  شخصی
 7. این روزها من........

  این روزها من
  خدای سکوت شده ام
  خفقان گرفته ام تا
  آرامش اهالی دنیا
  خط خطی نشود...
  اینجا زمین است
  اینجا زمین است رسم آدمهایش عجیب است
  اینجا گم که میشوی
  بجای اینکه دنبالت بگردنن
  فراموشت میکندد.........
  دسته بندی ها
  شخصی
 8. هنوز هم هستند

  هنوز هم هستند

  دخترانی که تنشان بوی محبت خالص میدهد
  بکرند،نابند
  احساساتشان دست نخورده است
  لمس نشده اند،تحقیر نشده اند

  آری
  هنوز هم هستند
  نادرند،کمیابند، پاکند
  روزی که قرار میشود کنار گوش کودکی لالایی بخوانند
  شرمشان از نام مادر نمی شود
  و زیر آغوش همسرانشان
  چشمشان را نمی بندند که با رویای دیگری سر کنند...
  وچه بکرند این دختران....
  دسته بندی ها
  شخصی