مشاهده RSS Feed

فریاد سکوت

 1. دوباره به من دروغ بگو

  دوباره به من دروغ بگو
  بگو که رویاهایت
  میان مرگ و منپرسه نمی*زندتن*ات را چند بار خلاصه کرده*ایمیان تن آب و طناب؟چند بار مرد شده*ایبه مرگ فکر کرده*ایچند بار به منبه پیراهن*ام که نباشد
  دروغ بگو قهرمانمگر یک مردچقدر می*تواندراست بگوید؟"ناهید عرجونی"
  دسته بندی ها
  شخصی
 2. دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست

  دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست

  آنقدر به خاطر ضربدر های جلوی اسمم چوب روزگار را خوردم که تبدیل شدم به ...

  تبدیل شدم به ساکت ترین شاگرد کلاس زندگی !!!


  دسته بندی ها
  شخصی
 3. تو مانند کبوتر ها نجیبی

  تو مانند کبوتر ها نجیبی

  تو مثل داستانهای عجیبی
  گناه من چه بود که گفتی
  از این پس از نگاهم بی نصیبی . . .

  دسته بندی ها
  شخصی
 4. جهانم بی تو ......

  دسته بندی ها
  عاشقانه
 5. خودکار بیک

  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 6. الهی

  دسته بندی ها
  شخصی
 7. کـــاش یکیــــ پیـــدا می شــــد

  کـــاش یکیــــ پیـــدا می شــــد


  که وقتــــی می دیــــد گلــــوتـــــ ، ابـــــر داره و
  چشـمـاتـــــ ، بــــارون  جـــای اینکـــه بپــرســـه : چـــته ؟ چـــی شــده ؟ چـــرا ؟  بغــــلتـــــ کنــــه و بگـــــه : گـریـــه نکــــنکن ..
  دسته بندی ها
  شخصی
 8. زندگی قصه و حرفیست که شیرین

  زندگی قصه و حرفیست که شیرینی آن  خــنــده ی تــوســت ...


  تلخی اش ...


  گــریــه ی تـــو ....


  کاش که پر باشد لحظه هایم همه از خنده ی تو .


  مست هستم از هوایی که نفست در آن میپیچد ...


  نفسم در گیر است لا به لای نفست


  آه چقدر شیرین است طعم نفست !!!
  دسته بندی ها
  شخصی
صفحه 2 از 24 نخستنخست 123456781222 ... آخرینآخرین