مشاهده RSS Feed

mahdi

  1. زنده ماندن معجزه آسا پس از سقوط از ارتفاع ۲۰۰ متری + عکس

    یک پهلوان چینی در حال عملیات اکروباتیک از ارتفاع ۲۰۰ متری سقوط کرد و به شکل باورنکردنی از مرگ حتمی نجات یافت.

    به نقل از سایت العربیه، “داو زی” عملیات اکروباتیک خود را بر روی یک طناب با ارتفاع ۲۰۰ متر از زمین بین دو کوه انجام می داد و قرار بود فاصله ۷۰۰ متر را چشم بسته و در ...