مشاهده RSS Feed

mahdi

  1. تنبیه عجیب یک پدر کامبوجی !!

    تنبیه عجیب یک پدر کامبوجی برای پسر 13 ساله اش که بجای مدرسه به کافی نت رفته بود.
    پدر عصبانی پسر خود را را به مدت 2 ساعت با استفاده از قفل و زنجیر به درخت بسته بود که با اطلاع دادن همسایه ها به پلیس آنها پسرک را آزاد کرند و پدر هنگام مشاهده پلیس فرار میکند . همچنین این شخص به اتهام تحقیر و شکنجه پسر خود تحت تعقیب پلیس می باشد