مشاهده RSS Feed

mahdi

  1. خبری عجیب از سونامی ژاپن

    موتور سیکلت هارلی دیوید سون که سال گذشته هنگام بروز سونامی در ژاپن در آب اقیانوس شناور شده بود سر از سواحل کانادا در آورد.


    یوکویاما 29 ساله بعد از اینکه مطلع شد موتورسیکلتش در کانادا پیدا شده است، گفت دیدن دوباره آن معجزه و باور نکردنی است.

    یک کانادایی به نام پیتر مارک موتورسیکلت یوکویاما را در ساحل ونکوور پیدا کرده و این موضوع را به کنسولگری ژاپن در کانادا اطلاع داده است.