مشاهده RSS Feed

mahdi

  1. لوگان جدید در راه است

    تازه*ترین تصاویر از لوگان داچیا این خودرو را با تغییرات ظاهری بسیار زیادی نشان می*دهد. این خودرو که قرار است سال 2013 راه*اندازی شود تنها در برخی بازارها ارائه خواهد شد. رنو لوگان داچیا را برای ارائه در بازار*های نوظهور در نظر گرفته است که تا کنون موفقیت*های زیادی دراین بازارها کسب ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده