مشاهده RSS Feed

mahdi

  1. معرفی جدیدترین نسخه مزدا 6

    مزدا 6 دیزل جدید-که گمان زنی ها و پیش بینی های متعددی در باره آن انجام شده بود-حوالی اکتبر سال 2013 وارد بازار می شود. به گفته یک فرد آگاه که نخواسته نامش درج شود،مزدا 6مدل 2014 وارد نمایندگی های فروش این شرکت در شیکاگو شده و مراحل پایانی فروش را پشت سر می گذراند.
    با توجه به رونمایی ...