مشاهده RSS Feed

mahdi

  1. پسربچه ۱۳ساله انگلیسی، پدر شد

    پدر شدن یک پسر بچه ۱۳ ساله انگلیسی بر نگرانی*ها درباره بالا بودن شمار بارداری*ها در میان نوجوانان انگلیسی افزوده است به گزارش فارس در لندن، کشور انگلیس، در میان تمام کشورهای اروپای غربی، بیشترین شمار بارداری را در میان دختران نوجوان داراست.
    شمار بارداری*های دختران نوجوان در ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده