مشاهده RSS Feed

mahdi

خودکفایی 206 به 90 درصد رسید

به این مطلب امتیاز بدهید
شرکت ايران خودرو با توجه به نياز مشتريان به خودروهاي خانواده 206، با جديت تمام به توليد اين خودرو ادامه مي دهد. دکترحسين نجاري قائم مقام مدير عامل ايران خودرو درتوليد با بيان اين مطلب و با اشاره به شايعاتي که در مورد توليد اين محصول پراکنده شده، تاکيد کرد: برنامه توليد مدل هاي مختلف خانواده 206 از جمله 206 اس دي فول آپشن و دستي و 206 تيپ 2 در دستور کار است. وي به مشتريان و علاقه مندان 206 اطمينان داد که هيچ نگراني در مورد عرضه اين خودرو نداشته باشند و افزود: ايران خودرو موفق شده 90 درصد از اين محصول را خودکفا کند و فعاليت هاي مجدانه اي را با همکاري قطعه سازان داخلي شروع کرده، تا قطعاتي که پيشتر از خارج وارد مي شده، در ايران توليد شود.
قائم مقام مدير عامل ايران خودرو، بررسي هاي فني و مهندسي انجام شده در اين خصوص را بسيارخوب توصيف کرد و گفت: شرکت هاي قطعه سازي با برخورداري از توان بالا در طراحي و توليد قطعات حساس، آمادگي خود را براي توليد 10 درصد باقي مانده اعلام کردند .
نجاري با اشاره به روند فزاينده تمايل مردم براي استفاده از خودروهاي خانواده 206، گفت: براين اساس ايران خودرو برنامه دارد تا در کنار توليد رانا، به توليد خانواده 206 نيز مبادرت کند و همه ساز و کار هاي مورد نياز را در اين خصوص در اختيار دارد.
وي 206 اس دي را دستاورد مهندسان ايران خودرو عنوان و تاکيدکرد: توليداين محصول براي بازارهاي داخل و خارج براي ايران خودرو از اهميت ويژه برخوردار است.
اين مقام تصريح کرد: ايران خودرو مصمم است در زمينه توليد خودرو بي نياز به منابع خارجي باشدو در همين راستا براي خودکفايي، ازتوان داخلي نهايت بهره را خواهد گرفت.


206

نظرات