مشاهده RSS Feed

فریاد سکوت

دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست

به این مطلب امتیاز بدهید
دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست

آنقدر به خاطر ضربدر های جلوی اسمم چوب روزگار را خوردم که تبدیل شدم به ...

تبدیل شدم به ساکت ترین شاگرد کلاس زندگی !!!


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی

نظرات