مشاهده RSS Feed

فریاد سکوت

چـــه تــنــاقــض دلــگــیــری .!.!.!

به این مطلب امتیاز بدهید
دلخوشی هایت که کم و اندک باشند




دغدغه هایت که بسیار فراوان




در می مانی چه کنی ...




به اندک تلنگری در هم می ریزی !!!




به اندک نسیمی ویران می شوی !




دلخوشم به بودنت .




تنها دغدغه ام نداشتن توست .




بودن و نداشتن ...




چـــه تــنــاقــض دلــگــیــری .!.!.!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی

نظرات