مشاهده RSS Feed

mahdi

زیباترین دختر شایسته کشور نروژ در سال ۲۰۱۲ + عکس

به این مطلب امتیاز بدهید
کارولین اولسن به عنوان زیباترین و شایسته ترین دختر سال ۲۰۱۲ کشور نروژ انتخاب شد.
کارولین اولسن ۲۰ ساله و ۱۶۷ سانتیمتر قد در شهر Klo به دنیا آمده است.
کارولین اولسن هنچنین به عنوان نماینده کشور نروژ در مسابقات زیباترین و شایسته ترین دختر جهان در سال جاری ۲۰۱۲ شرکت خواهد کرد.
نظرات