مشاهده RSS Feed

... امروز نوبت منه!

عشق حقیقی

به این مطلب امتیاز بدهید
وقتی با قلبی آکنده از عشق ومحبت به دیدارکسی بری وبدون چشم داشت به او محبت کنی،آن موقع است که

روابطی اعجاز انگیز خواهی آفرید!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات