مشاهده RSS Feed

... امروز نوبت منه!

چارلی چاپلین:

به این مطلب امتیاز بدهید
از چارلی پرسیدند خوشبختی چیست؟گفت:فاصله ی این بد بختی تا بدبختی دیگر.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات