مشاهده RSS Feed

mahdi

خبری عجیب از سونامی ژاپن

به این مطلب امتیاز بدهید
موتور سیکلت هارلی دیوید سون که سال گذشته هنگام بروز سونامی در ژاپن در آب اقیانوس شناور شده بود سر از سواحل کانادا در آورد.


یوکویاما 29 ساله بعد از اینکه مطلع شد موتورسیکلتش در کانادا پیدا شده است، گفت دیدن دوباره آن معجزه و باور نکردنی است.

یک کانادایی به نام پیتر مارک موتورسیکلت یوکویاما را در ساحل ونکوور پیدا کرده و این موضوع را به کنسولگری ژاپن در کانادا اطلاع داده است.

نظرات