مشاهده RSS Feed

2nya

بق بقو

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۴ در ساعت ۱۹:۵۸ (638 نمایش ها)
plz Cmmmmmmﺍﮔﻪ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ من ﭘﯿﺸﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪم ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ!!:))))-1ﻣﯿﺰﻧﻤت-2 ﺑﻮﺳت ﻣﯿﮑﻨﻢ-3 ﻓﺮﺍﺭﻣﯿﮑﻨﻢ-4 ﻣﯿﺰﺍﺭﻡ ﺑﺨﻮﺍبی-5ﺑﻮﻭﻭﻭﻭﻕ-6ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻣت ﺑﯿﺮﻭﻥ-7 ﺭﻭت ﭘﺘﻮﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻡ-8ﻗﻠﻘﻠﮑت ﻣﯿﺪﻡ-9 ﺭﻭت ﺍﺏ ﻣﯿﭙﺎﺷﻢ-10ﺧﻔت ﻣﯿﮑﻨﻢ-11ﺍﺯﺧﻮشحالی ﺟﯿﻎ ﻣﯿﮑﺸﻢ-12 ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻠت ﻣﯿﮑﻨﻢهرکی کپی نکنه بی وجوده منم مجبور شدم:-(
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات