مشاهده RSS Feed

tabnak4

بـه کـجـا مـی روی پـروانـکم ؟

به این مطلب امتیاز بدهید
پروانه ای روزی روزگاری روی انگشتانم مینشست / سرشار از احساس بود / مهربانی در چشم هایش می درخشید / عشق در حرف هایش با من آشـنـا بود / لبخند زیبایی بر لبانش و من... / من / من انگشتانم را تکان دادم و پروانه افتاد / من پروانه را قدر ندانستم / / من یه عمره از خودم حرف میخورم /// پروانه منو ببخش
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده