هکر هستی ؟

رحمت بر پدر و مادر کسی که سایت های داخل کشور خودمون رو هک نمی کند

یاد بگیرید سایت های دشمن رو هک کنید