کانال تلگرام فال و طالع بینی

در تمام بخش ها مدیر فعال ( با سابقه فعالیت در انجمن های دیگر ) می پذیریم ، با ما تماس بگیرید. انجمن پیچک

مکالمه بین DayaN و حسرت کودکی

2 پیغام بازدید کنندگان

  1. جهان پر شده از آدم هایی که دوست های حقیقی خود را به دوست های مجازی می فروشند آری می گویی معرفت آنان بیشتر است ولی این بی عدالتیست دوست های حقیقی دستانی دارند از جنس محبت که هر گاه اسیر دوستی های بی هدف مجازی شدی ودر چاهی از مشکلات افتادی دستانت را بگیرند وبایک یا علی بلندت کنند .آنان همیشه در صحنه اند ونیازی به صفحه کلید وموس و مانیتور نیست تابگویند که هستند تاموفق شوی.روز خوبی داشته باشید برادر.
  2. جهان پر شده از آدم هایی که دوست های حقیقی خود را به دوست های مجازی می فروشند آری می گویی معرفت آنان بیشتر است ولی این بی عدالتیست دوست های حقیقی دستانی دارند از جنس محبت که هر گاه اسیر دوستی های بی هدف مجازی شدی ودر چاهی از مشکلات افتادی دستانت را بگیرند وبایک یا علی بلندت کنند .آنان همیشه در صحنه اند ونیازی به صفحه کلید وموس و مانیتور نیست تابگویند که هستند تاموفق شوی.روز خوبی داشته باشید.
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 2 تا 2