رضا کیانیان از آخرین کتابش می گوید

مجله اینترنتی برترین ها

به طور کلی آدمی هستم که رابطه ام با همه چیز خوب است و درواقع «راضی» هستم، به مانند نامم که «رضا» است. به نظرم اگر هرکسی شبیه...