این کتاب یکی از قشنگ ترین کتابهاییه که تاحالا خوندم.