برای داشتن یک سایت پر بازدید سئوی خارجی 80 درصد اهمیت دارد و سئوی داخلی 20 درصد.redirect.php?a=sanatino.com/