مروری بر نمایشنامه* باغ وحش شیشه*ای

مریم سمیعی - بخش ادبیات تبیان

باغ وحش شیشه*ای تصویرگر زندگی یک خانواده*ی کوچکِ 3نفره است. این نمایشنامه به روایت پسرِ خانواده، یعنی تام، که در...