خیلی ممنون از اخطارتون....من بلد نیستم پستمو پاک کنم , اگه فکر میکنین که بیشتر افراد از این پست بار منفی میگیرند , خودتون پاک کنینش