کانال*های هوا نقش مهمی در سیستم*های اچ*وی*ای*سی بعهده دارند

ویکی پدیا
با تهویه مطبوع اشتباه نشود.

اچ*وی*ای*سی یا اچ واک (به انگلیسی: HVAC)مخفف حروف ابتدایی 'Heating, Ventilating...