پائیز


برگای زرد پائیز یکی یکی رو زمین می ا فته
پای آدما هر کدومشونو له میکنه
صدای خش خش برگا تو گوشا می پیچه
همون صدای گریه برگای پائیزه
خود پائیز هم میدونه
اما نمی...