از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فیزیک شتابدهنده ها به بررسی مسایل مربوط به دستگاههای شتابدهندهٔ ذرات و نحوهٔ عملکرد آنها میپردازد.

البته آزمایشهایی که توسط شتابدهنده انجام میشود، موضوع این...