بر پایه یک پژوهش، لجن تصفیه*خانه* فاضلاب کشور قابلیت این را دارد که برای تولید کرم*های پوسال(ورمی کمپوست) مورد بهره برداری قرار گیرد به شکلی که به در عوض تبدیل سالانه 1000 تن لجن فاضلاب در بندرعباس...