دختر و پسراي دم بخت ، کليک کنند

redirect.php?a=img.tebyan.net/big/1388/04/201252878924151311377931687556671360.jpg
چند وقت پيش صداي نا آشنايي آنطرف خط تلفن ، به دنبال مطلبي بود که بتواند با مطالعه ي آن...