واسه ی فلش کردن htc باید به رامی که دانلود می کنی حواست باشه . حتما باید با مدل گوشیت متناسب باشه در ضمن باید بیلد نامبر رامی که دانلود می کنی از بیلد نامبر مدل گوشیت بالاتر یا مساوی باشه . واسه فلش...