به نظر من بالاترین مرحله از عشق، عشق زن و شوهر به همدیگه هست که می تونه تا بینهایت ادامه داشته باشه