گل قشنگ و زیبا چشات همرنگ دریا
بگو هنوز دوسم داری و عاشق من میمونی
تو گل ناز خوشکل تو رو هم نداره مشکل

بگو هنوز دوسم داری و حرف دلم رو خوندی

تو که قشنگ ترینی واسه من بهترینی
تو که...