فیکوس بنجامین؛ درختچه زیبای آپارتمانی

مجله اینترنتی برترین ها

فیکوس بنجامین یا بنجامین انجیری، گونهای گیاه گلدار است که در راسته گلسرخسانان قرار دارد. اصالت اصلی این گیاه جنگلهای...