خانه های تاریخی معروف استان قم

کتاب میراث فرهنگی گیلان
زهره پری نوش , تبیان
خانه حضرت امام خمینی ( ره )
خانه حضرت امام خمینی (ره ) در شهر قم ، ساختمان دو اشكوبه ( طبقه ) و بسیار...