برخی از دیدنی های تبریز

ویکی پدیا
برج خلعت پوشان و برج مدور
برج خلعت*پوشان یکی از آثار تاریخی مربوط به دورهٔ صفویان در شهر تبریز است. این برج آجری در جنوب محلهٔ کرکج در ۵ کیلومتری...