دانلود نرم افزار فارسی و جالب نیستان ۴

این نرم افزار دارای بخش های مختلفی از جمله داستان کوتاه، تاریخ ادبیات شامل ۳۰ شاعر معاصر به همراه آثار آنها، طنز کده و … می باشد.این نرم افزار توسط...