آلزایمر همان فراموشی است؟


چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ روزنامه ایران دید: ۲۷
بیماریهای عصبی و اختلالات روانی آلزایمر فراموشی کد a245687

اطرافیان بیماران مبتلا به آلزایمر گاهی...