برنامه کاربردی پیدا کردن گوشی گمشده Wheres My Droidفرض کنید گوشی خود را در مکانی گم کرده اید یا کسی آن را دزدیده است. برای چنین اوقاتی نمی توان کار خاصی انجام داد و محلی که گوشی در آن گم شده است را...