مشاهده عکسهای مرتبط با ارسا لهای سونات

با احترام امروز خبر مهم این است که سونات بالاخره موفق شد عکسهای مربوط به ارسالهایش را
در آلبوم گروه هواداران سونات قرار دهد, برای مشاهده شما عزیران...