روزنامه هفت صبح: در بسیاری از کشورهای پیشرفته اکثر افراد بالای 20 سال بازار سرمایه یا همان بورس را برای سرمایه*گذاری*های خود انتخاب می*کنند؛ که در ایران این شیوه کمتر به چشم می*خورد شاید به این دلیل...